Kalite ve Çevre Politikamız - BURHAN GERİ DÖNÜŞÜM
Kalite ve Çevre Politikamız
Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Aşağıdaki ilkeleri Kalite ve Çevre Politikası olarak benimsemiştir:

       Uluslararası Standartları, Teknolojiyi ve Kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek Müşteri Memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

       Kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini,

       En düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı,

       Müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

       Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini artırmayı,

       Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı, 

       Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

        Çevre Dostu üretim anlayışı ile satış öncesi ve sonrası hizmeti bir ilke kabul eden kuruluşumuz

        KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI'NIN gereklerini yerine getirmeyi ve

        Etkinliğini sürekli iyileştirmeyi

        TAAHHÜTTE BULUNMAKTADIR.