İSG Politikamız - BURHAN GERİ DÖNÜŞÜM
İSG Politikamız
İSG Politikamız

İSG Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İşyerimizdeki ve çalıştığımız paydaşlarımızın iş alanlarında her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini ve performansını sürekli izler ve iyileştiririz.

Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve hizmet aldığımız kuruluşların şartlarına uyarız.

İSG performansımızı artırmak için hedefler belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.

Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.

Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak amacıyla BURHAN GERİ DÖNÜŞÜM Politikasını duyurur, ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.